Acies International - Bodyguards

Persoonsbeveiliging

Overheden | Bedrijven | Beroemdheden | Zakenreizen | Individuen | Families

Acies International - Bodyguards

Wereldwijde persoonsbeveiliging 

Wij leveren professionele persoonsbeveiliging aan high-end cliënten op nationaal en internationaal niveau.

Persoonsbeveiliging creëert een veilige werk- en leefomgeving waar dreiging van buitenaf, en de stress die dat oplevert, geen invloed heeft op prestatie en geluk.

Koningshuizen, politici, grote corporaties, beroemdheden en diplomaten maken wereldwijd gebruik van onze maatwerk services.

Acies International - Bodyguards

Wie zijn onze persoonsbeveiligers

Onze services zijn gericht op het hoogste segment cliënten.

Koninklijke families, beroemdheden en politici zijn onze specialisatie, zij vormen het merendeel van ons portfolio.


Dit segment stelt de hoogste eisen wat betreft kwaliteit en efficiëntie. Dit verwachtingsniveau is een logisch gevolg van de levensstijl van onze cliënten die ambitieus en creatief zijn en dat ook van hun enablers verwachten.


Om aan de hoge eisen van onze doelgroep te voldoen, stellen wij ook de hoogste eisen aan onszelf en onze mannen en vrouwen. 

Wij leveren geen beginnelingen of mensen met slechts het minimum aan vereiste papieren. 

Onze persoonsbeveiligers hebben allen: 

 • HBO denkniveau of hoger.
 • Operationele ervaring bij gespecialiseerde eenheden van de Ministeries van Defensie en Justitie & Veiligheid en met wereldwijde civiele persoonsbeveiliging en hoog-risico beschermingsoperaties. 
 • Smetteloze cv's en verklaringen omtrent het gedrag.
 • Interculturele mindset.
 • Multidisciplinaire aanpak en vaardigheden.
 • Uitgebreide levensreddende capaciteiten die veel verder gaan dan EHBO.


Onze mannen en vrouwen werken wereldwijd onder de meest uiteenlopende en soms zeer uitdagende omstandigheden.

Zij zijn volwassen ervaringsdeskundigen die gewend zijn in diverse culturen en milieus te werken en zich zonder problemen daaraan aan te passen. 

Acies International - VVIP icon
Officiële delegatie Chinese overheid in Nederland
"Heel erg tevreden. Onze mensen waren 100% veilig. De onderhandelingen waren veilig en een groot succes"
-Afgevaardigde Volksrepubliek China 

Onze echte meerwaarde:

Onbezorgd kunnen leven met familie en vrienden en in veiligheid kunnen werken en ontwikkelen is het belangrijkste dat er is.

Wij leveren professionele no-nonsense (persoons-) beveiliging en protectieve services om dit doel voor onze cliënten te kunnen waarborgen.

Veilig leven, zaken doen en reizen

Verhoogde productiviteit

Onbezorgd in comfort alles doen

Efficiëntie in uw missie en doelen

Bezit en middelen beschermd

Uw goede reputatie beschermd

Wat is persoonsbeveiliging 

Persoonsbeveiliging is een compleet systeem observatie, adaptatie, planning en de implementatie van protocollen en beschermende maatregelen.

De focus is altijd preventie en minimalisatie van risico.

Goede persoonsbeveiligers zijn absoluut in staat dreiging en de meeste aanvallen af te slaan maar de echte kracht zit in het proactieve en preventieve gedeelte.  

Afwachten tot er iets gebeurt is de kansen en het initiatief bij een kwaadwillend persoon leggen en dat is wat de persoonsbeveiliger voorkomt.


Efficiënte bescherming is het creëren van een bubble waarin veilig kan worden gewerkt en geleefd.

Door verkenningen, onderzoek, netwerken en het maken van goede veiligheidsplannen zorgt een persoonsbeveiliger of team ervoor dat deze bubble gewaarborgd blijft, zowel thuis, op het werk of school, als tijdens het reizen.


Al deze maatregelen hebben impact op het leven van een cliënt.

Onze mensen zorgen voor een maximaal veilige situatie terwijl zij, indien gewenst of nodig, geheel onopvallend en onzichtbaar te werk kunnen gaan. 

Eén van de zeer belangrijke aspecten van goede persoonlijke beveiliging is de impact hiervan zo laag mogelijk houden.


Een persoonsbeveiliger of beschermingsteam zal al het mogelijke doen om u en alles waar u om geeft te beschermen tegen gevaar terwijl zij de impact hiervan zo laag mogelijk houden.

Waar beschermen wij tegen

Een persoonsbeveiliger beschermt tegen elk gevaar van buitenaf onder alle omstandigheden. 

Vaak wordt gedacht dat persoonlijke bescherming alleen gericht is tegen fysieke aanvallen en aanslagen, maar minstens zo vaak worden bodyguard services ingezet om belangrijke personen, hun families en medewerkers te beschermen tegen fysiek minder dramatische, maar mentaal of professioneel gezien zeer schadelijke aanvallen of gedragingen. 


Persoonsbeveiliging beschermt tegen grofweg de volgende zaken:

 • Fysieke aanval
  Moord, doodslag, verwonding, et cetera.
 • Ontvoering
  Ook het weghalen van kinderen onder de gerechtelijk vastgestelde ouderlijke macht valt hier onder.
 • Afpersing
 • Bedreiging
 • Stalking
 • Laster
  Belediging met als gevolg reputatieschade.
 • Criminaliteit
  Gepland en gericht op uw persoon of ongerichte, opportunistische misdaad.
  Van straatcriminaliteit tot georganiseerde zware misdaad.
 • Terrorisme & extremistisch activisme


Persoonsbeveiliging beschermt dus in principe tegen elk gevaar van buitenaf en door derden geïnitieerd. Het houdt niet op bij fysieke bescherming en preventie. 
Het aanleren van zelfbeschermingsvaardigheden en het verhogen van bewustzijn is ook een deel van de bescherming. 

Acies International - VVIP icon
Officiële Saoedische onderhandelingsdelegatie in Dubai
"Volgende keer in Dubai, willen wij weer teams van Acies International"
-Mr Mohammed, Saudi official  *naam gefingeerd uit veiligheidsoverwegingen

Extra services, neventaken en overheid

Persoonlijke bescherming is nooit een op zichzelf staand systeem.

Efficiënte (persoons-) beveiliging is afhankelijk van de symbiose die wij creëren met providers van ondersteunende services zoals chauffeurs, personal assistants en personeel maar ook enablers zoals andere security bedrijven, specialisten en overheden.


Wij werken regelmatig voor en met overheden op nationaal en internationaal niveau.

Leden van koninklijke families, diplomaten, politici en officiële delegaties hebben wij met succes beveiligd.


Onze mensen hebben zonder uitzondering achtergronden bij de overheid. 

Daardoor spreken zij de taal, weten zij wat de specifieke wensen zijn en de vereiste manier van werken en presenteren van de overheid.


Wij hebben niet alleen uitgebreide ervaring met het overnemen van persoonsbeveiligingstaken van overheidsdiensten door bijvoorbeeld ondercapaciteit of budgetredenen maar ook het samenwerken met deze diensten. 

Onze uitgebreide netwerken en netwerkcapaciteiten maken de gewenste symbiose tussen overheidsdienst en onze teams mogelijk. 

Een liaison tussen deze partijen kan bijvoorbeeld bestaan uit voormalig leden van betreffende teams waardoor efficiënte samenwerking gewaarborgd is. 

Gratis analyse, geen verplichtingen

Voordat wij onze services daadwerkelijk uitvoeren geven wij altijd 100% eerlijk en gratis advies.


Wij zullen nooit services aanbevelen of uitvoeren die onnodig of onhaalbaar resultaat hebben. 

Daar zijn wij volledig transparant in. Onze kwaliteit is ons belangrijkste product. Wij leveren geen services die u geen daadwerkelijk voordeel zouden opleveren. 


Wij analyseren elk probleem grondig en brengen onze conclusie altijd gratis en vrijblijvend zodat u alle vrijheid heeft om de juiste keuze te maken voor uw veiligheid.Dutch Flag NL

Acies International - Bodyguards

Informatie en mogelijkheden

voor wereldwijde services

Onze contactpagina is afgestemd op internationaal gebruik en daarom in het Engels.